Bateriju direktīva

2006/66/EC ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. Septembrī pieņemta direktīva par baterijām un akumulatoriem un nolietotajām baterijām un akumulatoriem, ar ko atceļ direktīvu 91/157/EC.

Direktīva aizliedz laist tirgū noteiktas baterijas un akumulatorus ar proporcionālu dzīvsudraba un kadmija saturu virs noteiktās normas. Turklāt tas veicina nolietoto akumulatoru un bateriju savākšanu un pārstrādi, uzlabo vides rādītājus augstā līmenī visā bateriju un akumulatoru darba cikla laikā, tostarp arī to pārstrādāšanai un atkritumu iznīcināšanai.

Mērķis ir samazināt to bīstamo vielu daudzumu vidē- jo īpaši dzīvsudrabu, kadmiju un svinu. Tas būtu jādara, samazinot šo vielu izmantošanu baterijās un akumulatoros, apstrādājot un atkārtoti izmantojot daudzumus, ko iegūst pārstrādes rezultātā.

Direktīva attiecas uz visām baterijām un akumulatoriem, izņemot tās baterijas un akumulatorus, ko izmanto iekārtās, lai aizsargātu dalībvalstu drošību vai militāriem nolūkiem, vai iekārtām, kas paredzētas sūtīšanai kosmosā. Tādējādi tas aptver plašāku produktu klāstu nekā direktīva 91/157/EEK, kas attiecas tikai uz baterijām, kas satur dzīvsudrabu, svinu vai kadmiju, un izslēgtos "pogveida elementus".

UTU pienākumi

UTU ir līgums ar Latvijas Zaļo elektronu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.