Iepakojums un izlietotais iepakojums

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20.decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.

Šī direktīva paredz pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot iepakojuma ražošanu no jauniem izejmateriāliem, tā vietā veicināt izlietotā iepakojuma otrreizējo izmantošanu un cita veida atkritumu pārstrādi. Galīgo iepakojuma iznīcināšanu būtu jāuzskata par pēdējo iespējamo risinājumu.

UTU pienākumi

UTU ir ligums ar SIA ''Zaļā josta'' par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.