REACH

REACH ir regula par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Tā stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Tā pilnveido un uzlabo bijušo tiesisko regulējumu attiecībā uz ķīmiskajām vielām Eiropas Savienībā (ES).

Galvenie REACH mērķi ir nodrošināt augsta līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un vides aizsardzību no riskiem, kas var rasties no ķīmiskām vielām, veicināt alternatīvas testēšanas metodes, vielu brīvu apriti iekšējā tirgū un veicināt konkurētspēju un jauninājumus.

REACH liek nozarei būt atbildīgai par risku, ko rada ķīmiskas vielas, novērtēšanu un pārvaldību un nodrošina atbilstošu drošības informāciju saviem lietotājiem. Paralēli Eiropas Savienība var veikt papildu pasākumus saistībā ar ļoti bīstamām vielām, ja ir nepieciešama papildu rīcība ES līmenī.

UTU pienākumi

Ar šo mēs paziņojam, ka produkti, ko importē, un/vai ko pārstāv UTU, nesatur dažādas bīstamas vielas. Ja jums nepieciešama deklarācija, kas saistīta ar REACH, tad lūdzu kontaktēties ar mums, zvanot vai rakstot uz mūsu biroju.