ROHS

Bīstam vielu ierobežošanas direktīva 2002/95/EC. RoHS ir saīsinājums no direktīvas par dažādu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās iekārtās, ko Eiropas Savienība pieņēma 2003. gada februārī.

RoHS direktīva stājās spēkā 2006. gada 1. jūlijā un ir nepieciešams, lai to ievērotu un tā būtu tiesību akts katrā dalībvalstī. Direktīva ierobežo (ar izņēmumiem) sešu bīstamo materiālu izmantošanu dažāda tipa elektrisko un elektronisko ierīču ražošanā. Tas ir cieši saistīts ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīvu (WEEE) 2002/96/EC, kas nosaka savākšanas, uzglabāšanas un pārstrādes mērķus elektriskajām precēm, un ir daļa no likumdošanas iniciatīvas, lai atrisinātu problēmu ar milzīgo elektropreču atkritumu daudzumu.

RoHS bieži dēvē par „bezsvina direktīvu”, bet tā ierobežo sekojošo sešu vielu izmantošanu:

  1. Svins (Pb)
  2. Dzīvsudrabs (Hg)
  3. Kadmijs (Cd)
  4. Sešvērtīgais hroms (Cr6+)
  5. Polibromdifenilu (PBB)
  6. Polibromētais difenilēteris (PBDE)

 

UTU pienākumi

Ar šo mēs paziņojam, ka produkti, ko importē, un/vai ko pārstāv UTU, nesatur dažādas bīstamas vielas. Ja jums nepieciešama deklarācija, kas saistīta ar RoHS, tad lūdzu kontaktēties ar mums, zvanot vai rakstot uz mūsu biroju.