WEEE

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu utilizēšanas direktīva (WEEE direktīva) ir Eiropas Kopienas direktīva 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), kas kopā ar RoHS direktīvu 2002/95/EC, kļuva par Eiropas likumu 2003. gada februārī. Ar 2009. gadu WEEE direktīva nosprauda savu mērķi visu nolietoto elektrisko preču veidu, ar minimālo vērtību 4 kg uz iedzīvotāju gadā, atgūšana pārstrādei. RoHS direktīva nosaka ierobežojumus Eiropas ražotājiem attiecībā uz materiālu saturu jaunu elektronisko iekārtu laišanai tirgū.

UTU pienākumi

UTU Powel SIA ir reģistrēts BATERIJU VAI AKUMULATORU RAŽOTĀJU REĢISTRĀ 2011. gada 29. jūlijā.